Geschiedenis van 'Ons Blad' Geschiedenis van 'Ons Blad'
In 1949 besloot de C.J.M.V. (Christelijke Jonge Mannen Vereniging) een nieuwsorgaan in het leven te roepen. Het eerste nummer onder de titel “Door ’t woord verbonden” was speciaal bestemd voor “onze jongens overzee”. Dat waren jongens die hun dienstplicht in Nederlands Indië vervulden.
Al lang werd door velen de behoefte gevoeld aan een blad, dat niet alleen ten doel zou hebben het werk van de C.J.M.V., maar dat ook plaats zou bieden aan allerlei mededelingen betreffende het gehele kerkenwerk en vooral het jeugdwerk in onze gemeente. Maar wie beschikte er over een typemachine in die tijd? Niemand toch? Of toch wel? Het politiebureau bood uitkomst. De toenmalige opperwachtmeester,  tevens kerkvoogd, stelde de Rijks Remmingtontypemachine ter beschikking. En zo werd “het krantje” de eerste jaren op het politiebureau getypt.
Dit orgaan werd de voorloper van het huidige “Ons Blad”, het informatiebulletin voor al het kerkelijk- en verenigingswerk van protestant Zoeterwoude.
De huidige redactie bestaat uit Desiree Hulsbos-van Schaarenburg en Jan Hulsbos (071-5802333/06-50620397). Copy kan worden ingeleverd op Zwaan 12 of via email
Van de lezers wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd.
 
 
Geschiedenis van de Dorpskerk Geschiedenis van de Dorpskerk


                      Oude tekening van Dorpstraat Zoeterwoude uit 1652

De Dorpskerk (vroeger de Lebuïnuskerk genaamd) is een laatgotische kruiskerk is gebouwd omstreeks 1475 en onderging in 1954 een restauratie. Het mechanisch smeedijzeren torenuurwerk uit 1722 werd later voorzien van een elektrische opwinding. Zowel het kerkgebouw en de westtoren werden in 1968 als rijksmonument geplaatst op de monumentenlijst.De preekstoel komt uit midden 17e eeuw en de tekstborden komen uit 1693. Het eenklaviers orgel uit 1890 is gemaakt door de Gebr. Franssen uit Roermond. Het orgel is afkomstig uit de Mauritiuskerk in Irnsum. Het werd in 2012 gekocht nadat de kerk in Irnsum in 2011 te koop werd aangeboden. Op 23 maart 2013 werd het in Zoeterwoude in gebruik genomen.