Gespreksgroep 30-ers Gespreksgroep 30-ers
Circa één keer per maand komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over thema’s waar wij in het dagelijks leven mee te maken hebben. We onderzoeken met elkaar welke inspiratie of houvast de bijbel ons hierin kan bieden. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. De gesprekken zijn laagdrempelig, het maakt daarbij niet uit of je veel of weinig kennis hebt over de bijbel en vanuit welke geloofsrichting je bent opgegroeid. We vinden het leuk als je een keer komt kennismaken!
 
Gespreksgroep Geloven

Gespreksgroep Geloven
In het winterseizoen, zo tussen september en mei, komt de gespreksgroep Geloven bijeen. Onder leiding van ds. Gea Smit denken zij met elkaar na over levens- en geloofsvragen in deze onrustige wereld. De deelnemers dragen zelf de onderwerpen aan. Voorbeelden hiervan zijn: de werking van de Geest, kerk en politiek, bidden en erfzonden.
Deze avonden zijn voor de deelnemers heel zinvol en verrijkend. Iedereen die wil aanschuiven bij de groep is van harte welkom. De bijeenkomsten worden op een donderdag bij één van de leden thuis gehouden van 19.30 – 21.00 uur.
Kom gerust een keer een avond bijwonen.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: ds. Gea Smit-de Groot, tel. 071-5210342 (op dinsdag tussen 9.00 – 10.00 uur) of Ineke Meijer: 071-5802136
 
Ouderengespreksgroep Ouderengespreksgroep
De ouderengespreksgroep komt één keer per maand bij elkaar. Deze bijeenkomsten, onder leiding van ds. Gea Smit, worden op een dinsdagochtend van 10.30 – 12.00 uur in Ons Huis gehouden. De gesprekken hebben verschillende onderwerpen: bijvoorbeeld een stuk uit de Bijbel, geloofsvragen of maatschappelijke vraagstukken. Iedereen kan zo zijn of haar bijdrage leveren. U bent van harte welkom op deze bijzondere ochtenden. Als u vragen heeft kunt u bellen naar Hennie Brückner: 071-5802794 of  Ineke Meijer: 071-5802136.
 
Leesclub Leesclub


Ongeveer eens per 2 maanden komt de leesclub bij elkaar. We doen dat in Ons Huis, op een middag als de meeste deelnemers kunnen.
We streven naar een groepsgrootte van 15 deelnemers. We zitten er nu iets boven zodat er helaas geen nieuwe deelnemers bij kunnen. Eventueel kunnen we een wachtlijst aanleggen.
De boeken worden in onderling overleg gekozen. Meestal literatuur.
Schrijvers die al besproken zijn, d.w.z. enkele van hun boeken: Stefan Hertmans, Alexander Munninghoff, Arnon Grunberg, Tommy Wieringa, Murat Isik, Marten Toonder en vele anderen.
In anderhalf tot twee uur wordt het boek besproken. Alle deelnemers geven aan wat zij belangrijk vonden in het boek.

 
 
Tekstlezen in Ons Huis Tekstlezen in Ons Huis
tekst toevoegen