Wat te doen bij overlijden Wat te doen bij overlijden


Contactpersoon bij overlijden is hr. Jan Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester.
U kunt hem bereiken op tel. nr. 071-5802333 / 06-50620397


Hieronder vindt u meer informatie over de begraafplaats en de urnentuin.

Tarieven begraafplaats m.i.v. 1 januari 2018

BEGRAAFPLAATS

Aankoop eigen graf voor 20 jaar (incl. afkoop onderhoud, maar excl. kosten grafopening en –sluiting)

Inclusief overige kosten, gemerkt (1)

3.000,--

Kosten tweede lichaam in eigen graf (incl. afkoop onderhoud, maar excl. kosten grafopening en –sluiting)

Inclusief overige kosten, gemerkt (1)

1.250,--

Kosten verlenging van 10 jaar (incl. afkoop onderhoud)

1.000,--

Gebruik huurgraf voor 15 jaar (incl. afkoop onderhoud, maar excl. kosten grafopening en –sluiting)

Inclusief overige kosten, gemerkt (1)

1.700,--

 

 

URNENTUIN

 

a. 1e asbus voor 20 jaar (dubbel graf), incl. afkoop onderhoud.                                                               

Inclusief overige kosten, gemerkt (1)

b. Bijzetting 2e asbus in dubbel graf, als bedoeld onder a.

Inclusief overige kosten gemerkt (l)

c. Asbus voor 20 jaar; (enkel graf), incl. afkoop onderhoud.
Inclusief overige kosten, gemerkt (1)                                 

1.900,--

 

 

500,--

 

1.500,--

d. Kosten verlenging van 10 jaar (incl. afkoop onderhoud)

850,--

 

 

OVERIGE KOSTEN

 

Overschrijving eigendomsbewijs

65,--

Jaarlijks onderhoud graf

45,--

Kosten grafopening en –sluiting (2 diep)

300,--

Kosten grafopening en –sluiting (1 diep)

200,--

Extra kosten i.v.m. wegnemen en terugplaatsen gedenkteken

200,--

Plaatsen extra gedenkteken

100,--

Gebruik kerkgebouw voor niet gemeenteleden

350,--

Organist voor niet-gemeenteleden

150,--

Bijzetting asbus in eigen graf

500,--

Gebruik kerkgebouw voor gemeenteleden

(1)

Gebruik kerkgebouw(condoleance & opbaring) (gem.leden)

(1)

Predikant en organist voor gemeenteleden

(1)

 

In bijzondere gevallen is het college van kerkrentmeesters bevoegd af te wijken van deze bedragen

terug